Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Muslimové nám přinášejí „pravdu a lepší život“ – jako Cyril a Metoděj!

16. 12. 2016 9:37:23
Úvodní zamyšlení volně přístupných webových stránek „Islámská výzva" nad žádoucím přijetím islámu každým Čechem/Češkou je jasné – dnešní muslimská mise v Evropě se prý podobá někdejší misi Cyrila a Metoděje!

Nesrovnatelný nesmysl? Neuvěřitelná drzost a lež? Vůbec ne! Holá realita profesionální muslimské propagandy, kterou se nám zdejší muslimové takovým připodobněním zřejmě snaží přiblížit a které nepochybně sami takto věří.

Zcela otevřeně se v nich totiž uvádí, že jako kdysi Cyril a Metoděj nám a našemu pohanství a celé naší společnosti dnes muslimové v podobě islámu údajně přinášejí „pravdu a lepší praktický materiální i duchovní život“! A hned k tomu následuje celá řada dalších "objasnění" a údajných důkazů této věci, ze kterých přímo čiší jakási „deklarace nadřazenosti muslimů nad všemi ostatními lidmi“.

Píše se zde doslovně například, že:

Český muslim se vymyká průměrnosti a nežije (jako davy ostatních Čechů) jen pro malicherné cíle a neholduje hospodám a exotickým dovoleným – nýbrž je šťastný, že může žít s poznáním Boha, je usměvavý a raduje se z věcí, které ostatní vůbec nevnímají!

Český muslim má oproti ostatním lidem „jasně uspořádané životní hodnoty“ a „uvědomuje si vlastní zázračnou existenci, smrtelnost a také nicotnost“.

Ovšem současně je zde uvedeno i přímé varování před nemuslimy! Stát se českým muslimem prý také znamená, že vůči vám budou mít ostatní lidé předsudky a začnou znevažovat vaše muslimské hodnoty, protože - ".... oni již dnes žádné hodnoty nemají, v nic nevěří, jsou cyničtí, relativističtí a bez jakýchkoli autorit"!

A jak se tomu vyhnout a zbavit se takové duchovní prázdnoty a pokleslosti?

Na to je zde uvedený jediný a jasný „lék“ i návod – konvertujte k islámu! A dokonce - Jste-li nezletilí, můžete prý konvertovat i v tajnosti, "bojíte-li se, že by vám za to rodiče ublížili a nebyli byste schopni to snést"! Jakmile pak „z celého srdce a přesvědčení“ pronesete „šahádu“ (kratičkou deklaraci islámské víry) v podobě slov - „Není božstva kromě jediného Boha a Mohamed je Posel Boží“, stáváte se už navždy muslimy. Jak snadné i "krásné"!

Následuje pak dlouhý výčet všemožných slibných „krás a úžasností“ islámu, a to ve známém stylu „Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají“. Ovšem například to, že pak již není žádné cesty zpět a že za jakékoli odpadlictví od muslimské víry je dle islámského práva šaría trest smrti, o tom se již ale tyto stránky raději nezmiňují.

A jakmile se tedy staneme muslimy, co bude dle Islámské výzvy následovat dál?

Iniciativa „Islámská výzva (cesta k víře pro Česko)“ má i v tom zcela jasno a na svých stránkách rozpracovává mnoho cílů a postojů naší zdejší rozšiřující se muslimské komunity - například:

- (Motto 2014/1436): „Šaríu nezavádíme, šaríou žijeme!“ Nicméně i na těchto stránkách lze nalézt přímé odkazy na anglické webové stránky „Sharia4czechia“ (když ty české byly dříve z webu raději staženy), což ovšem nasvědčuje něčemu úplně jinému! (Poznámka - Nezodpovězenou otázkou zde je, jak lze "žít šaríou" v zemi, která má své vlastní pravidla a zákony, se kterými je právě právo šaría v hrubém rozporu?! To samozřejmě ve skutečnosti, bez naprosté a také nadřazené segregace muslimů, vůbec možné není! To ovšem českým muslimům, zdá se, vůbec nevadí.)

- Jasným hlavním a přímo konkrétně deklarovaným cílem působení českých muslimů pak zde doslova je - „Přinést islámské hodnoty do české společnosti a tím ji měnit a změnit“! (Poznámka - A jakými prostředky toho chtějí dosáhnout? Čtěme dál ...)

- Přitom se zdejší muslimové výslovně odmítají označovat za tzv. „umírněné muslimy“, protože se podle nich takto jedná o nelogickou a v islámské věrouce nesmyslnou frázi. Žádná umírněnost ve víře podle nich neexistuje a pokud někdo páchá zločiny, bude potrestán. (Poznámka - Ovšem, pokud neexistuje žádná "umírněnost", pak co tedy islám připouští k jeho "ochraně" a případné propagaci a šíření? Čtěme dál ...)

- Píše se zde také o tom, že se čeští muslimové distancují od projevů terorismu a nelegitimního násilí, přičemž však současně otevřeně objasňují, že v islámské právní vědě existuje i něco jako „legitimní násilí, které armádě i jednotlivci dává možnost a právo použít fyzickou sílu v případě „krajní nouze“, aby tak údajně "zabránil větší škodě, než kdyby nekonal".

- Součástí stránek je i odkaz na písemná „Vyjádření k mimořádným událostem a terorismu“, kde pro rok 2016 jsou tato vyjádření uvedena celkem dvě:

  • K útoku islamofobů na centrum Klinika na Žižkově 7.2.2016 - zde
  • K teroristickým útokům na letiště v Istanbulu 29.6.2016 - zde

(Poznámka - A to je vše? Jakoby nic jiného vlastně ani nebylo? Žádné masové vraždění a znásilňování po celé Evropě, žádné další muslimské teroristické útoky, apod?)

K tomu prvnímu vyjádření není vůbec co dodávat, ale u toho druhého je především velmi zajímavý odkaz na článek vysvětlující, proč není Islámský stát islámský (od islámských učenců z univerzity Al-Azhar):

Tito islámští učenci zde nejprve totiž paradoxně objasňují, že lidi podporující Islámský stát nelze označit za odpadlíky od víry! A pokud snad činí zakázané věci, potrestá je jednou až Bůh za porušení zákazu konání "neislámských a zakázaných činů", které hned v celkem 24 bodech vyjmenovávají. Zajímavé je zde např. označení džihádu jako „obranná válka“, kterou v islámu však může být i „preventivní útok mimo území islámského státu“ a také jasné poselství a sdělení, že (viz. bod 21) „ozbrojené povstání je povoleno jen proti nevěřícímu vládci a v případě, že lid nemá právo se modlit.“

(Poznámka – Tak to se tedy vskutku v Evropě v blízkém budoucnu "máme na co těšit!“)

- Pokud jde pak o pojem celkové „islamizace České republiky“, je k tomu vysvětleno, že dle našich zákonů mají občané ČR zaručenu svobodu náboženského vyznání, a tedy jakékoli „odmítání českých tradic a kultury a islamizace (jejich nahrazení islámskými) je tady zcela legálním a legitimním procesem v rámci osobní volby“.

A tak by se dalo dlouze pokračovat - stránky "Islámská výzva" jsou totiž poměrně rozsáhlé i obsáhlé. Je toho na těchto stránkách mnohem a mnohem víc a kdo chce, může si v nich sám "do sytosti počíst“. Nicméně, nelze pominout ještě jednu zde uvedenou velmi podstatnou věc, která sama o sobě objasňuje mnohé:

Součástí stránek islámské výzvy, je i aktualizovaná stránka týkající se Shromáždění proti islamizaci v ČR v Teplicích 27.9.2014.

Tato stránka obsahuje mimo jiné vzkaz, že „islám už je součástí České republiky“ a přímou výzvu - „.... komu se to nelíbí, nikdo mu nebrání se z této země nadobro odstěhovat“!

Na závěr je pak tato věc výzvy jakoby dodatečně „vysvětlena“ tím, že se u této výzvy k opuštění České republiky údajně jednalo a jedná o výzvu směřující pouze k lidem nerespektujícím české zákony a českou ústavu, zejména lidem z okruhu „pravicových extrémistů“ vyzývajícím k násilí a netoleranci islámu. Můžeme tomu však v kontextu všech stránek "Islámské výzvy" věřit?

Podle mě se jedná o profesionální muslimskou propagandu, které někteří (zejména mladí tvární lidé nebo děti) skutečně mohou podlehnout. Propagandu, která neříká úplnou pravdu a kterou úplná pravda vůbec nezajímá. Jejím účelem je jen a pouze oslava a propagace islámu!

Podle mě si skutečné poselství těchto muslimských stránek můžeme stručně shrnout (a reagovat na ně) asi následovně:

Tzv. „Islámská výzva“ muslimů k islamizaci České republiky zcela pomíjí skutečnost, že naše společnost se (na rozdíl od islámu) od dob Cyrila a Metoděje podstatně vyvinula a je už dávno někde úplně jinde! Že občané České republiky v žádném případě vůbec nepotřebují, aby jim tady někdo „zvěstoval“ muslimské slovo Boží ani jakkoli kázal o tom, že bez muslimské víry údajně "nemáme žádné hodnoty" a že "v nic nevěříme, jsme cyničtí, relativističtí a bez jakýchkoli autorit" a jsme "nešťastní“.

K tomu je třeba také říct, že hodně z nás nepřijme žádné otevřené ani skryté vymývání mozků našim dětem a mladým lidem namísto naší současné poměrně vysoké úrovně vzdělanosti a odpovědnosti.

Hodně z nás proto odmítne jakoukoli snahu nás změnit k obrazu islámu a vnutit nám toto náboženství, které má řídit naše životy. Zcela určitě pak drtivá většina z nás odmítne a postaví se jakémukoli údajnému islámskému právu tzv. „legitimního násilí“ či dokonce „ozbrojeného povstání“ muslimů na našem území proti jakémukoli našemu „nevěřícímu vládci či vládě“ (viz. výše). Odmítne jakékoli byť jen dílčí a osobní praktikování práva šaría na našem území pro jeho neslučitelnost s Listinou základních lidských práv a svobod a naší Ústavou a nepřipustí jakékoli snahy o vytváření paralelních muslimských území a ghet v České republice s rozdílným pojetím práva a zvyklostí.

A konečně – většina z nás určitě bude považovat a považuje za naprostou nehoráznost, aby jacíkoli zdejší muslimové, namísto jejich řádné a žádoucí společenské i právní integrace a bezpodmínečného respektování našich zákonů a zvyklostí, požadovali uznání a volné praktikování výhradně jejich islámských práv a zvyklostí, přestože jsou s těmi našimi v hrubém rozporu - a ještě aby nám k tomu jakkoli "sdělovali", že pokud se nám to nelíbí, nechť se my z této naší země nadobro odstěhujeme!

Pokud to všechno zdejší muslimové skutečně pojímají tak, jak je v celém kontextu psáno na jejich stránkách "Islámské výzvy" a jak z jejich obsahu také vyplývá, pak nám "nemuslimům" (tj. původním obyvatelům) skutečně nezbude, než legislativně oddělit islámskou ideologii (cca 90 % islámského učení) od osobního islámského náboženství (cca 10% islámského učení), jehož svoboda je u nás zaručena. A následně tuto islámskou nenávistnou a nadřazenou ideologii u nás postavit mimo zákon a její propagaci a šíření tvrdě trestat stejně, jako u jiných nenávistných a nelidských ideologií (fašismus, nacismus, komunismus) sloužících jen k zotročování lidí a k potírání lidských práv a svobod!

A budeme to muset udělat dříve, než celá naše společnost bude touto novodobou muslimskou tzv. „Cyrilometodějskou misí“ donucena „dobrovolně-povinně“ přijat tu jejich "jedinou správnou a nadřazenou islámskou ideologii" vydávanou za údajnou „pravdu" a za jediný přípustný návod na náš údajně "lepší praktický materiální i duchovní život“!

Autor: Luděk Mazurek | pátek 16.12.2016 9:37 | karma článku: 41.95 | přečteno: 3554x

Další články blogera

Luděk Mazurek

Znásilnění 16leté dívky afghánskými běženci v Německu. U nás nepřipusťme za žádnou cenu!

Je opravdu tak těžké splnit ten nejzákladnější požadavek, jaký mohu občané mít vůči státu, ve kterém žijí a na který ve svých daních odvádějí své peníze, kterým je požadavek zabezpečení elementární bezpečnosti?!

17.9.2017 v 19:18 | Karma článku: 41.75 | Přečteno: 1869 | Diskuse

Luděk Mazurek

Eurokomunismus s ódou na radost 21. století!

Filozofie komunismu je obsažena v jeho základní myšlence: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“. Současná nová Eurounijní filozofie Eurokomunismu 21. století z ní zjevně vychází a ještě navíc ji upřesňuje.

2.9.2017 v 19:28 | Karma článku: 32.09 | Přečteno: 645 | Diskuse

Luděk Mazurek

Papež František upřednostnil zájmy uprchlíků před bezpečím a životy domácích lidí!

Dnešní poselství Papeže Františka, ve kterém povyšuje zájmy uprchlíků nad národní bezpečnost a hájí údajné „právo“ kohokoli vstupovat do jakékoli země, která má mít povinnost se pak o něj postarat, je skutečně nevídané a šokující.

22.8.2017 v 21:06 | Karma článku: 42.75 | Přečteno: 2521 | Diskuse

Luděk Mazurek

Integrace po muslimsku!?

Tzv. „integrace“ muslimských imigrantů už v zemích EU spolkla miliardy a miliardy Euro. A výsledek? Jediné, co se spolehlivě podařilo do Evropy importovat a „integrovat“ je přetrvávající islámský vražedný terorismus a izolovanost.

18.8.2017 v 18:09 | Karma článku: 36.26 | Přečteno: 1326 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Karol Wild

Nevýhoda pana Drahoše

Prezidentský kandidát pan Jiří Drahoš byl podroben pečlivému zkoumání při návštěvě Olomouce. Časopis Respekt si všiml, že nerad zvedl prsty na vítězství, byl nedochvilný a není šoumen.

18.11.2017 v 21:30 | Karma článku: 11.44 | Přečteno: 265 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Recenze knihy „Samomluvy Miroslava Macka“

Kniha českého stomatologa, bývalého politika, publicisty, překladatele a politického komentátora Miroslava Macka „Samomluvy Miroslava Macka“ je podivuhodná. Pobaví, rozesměje, inspiruje i obohatí, neboť je plná životní moudrosti.

18.11.2017 v 19:14 | Karma článku: 16.46 | Přečteno: 436 | Diskuse

Martin Houška

Slavíme 129 let od vzniku výmluvy na lenost

Za pár dní naše planeta oslaví významné výročí a to 129 let od počátků automobilové historie. Nestali jsme se však otroky našich plechových miláčků?

18.11.2017 v 18:55 | Karma článku: 4.42 | Přečteno: 140 | Diskuse

Oto Jurnečka

Já jsem větší demokrat než vy pane, aneb už se perou

Po volbách se jedna část politické scény prohlásila jedinou demokratickou silou. V dojemném souladu s médii rozjeli příběh, kterak strany se kterými nekamarádí, nejsou demokratické.

18.11.2017 v 18:29 | Karma článku: 32.96 | Přečteno: 578 | Diskuse

Karel Ábelovský

Souboj mozků a názorů

... kandidatura na prezidenta, nic jiného není a ani by být neměla. Zaznívají zde však nestoudné názory, že prezidentští kandidáti mají prázdné programy, že na to nemají; velmi pravděpodobně jde jen o prázdné výkřiky z neznalosti

18.11.2017 v 17:17 | Karma článku: 10.28 | Přečteno: 304 | Diskuse
Počet článků 99 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2337

Zajímám se o dění ve společnosti a mnohé věci mně připadají absurdní a nehodné 21. století. Nemám rád lživé zpravodajství a komentáře, politickou korektnost a pokrytectví a rád otevřeně nazývám věci pravými jmény.

Pod svými blogy již nadále nebudu vůbec diskutovat, nebo jen zcela výjimečně, za což se některým lidem předem omlouvám. 

(Jo, a ještě jedna věc - trolly, hulváty, sprosťáky a pašeráky v diskusích pod mými blogy opravdu nechci. Ty budu mazat bez jakéhokoli upozornění!) Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.